Hollanda'dan Kapınıza Teslimat
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Şartlar ve Koşullar

Carsi24.com (“Web Sitesi”)’ne hoş geldiniz. Bu web sitesini kullanarak aşağıdaki şartlar ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Lütfen aşağıdaki metni dikkatlice okuyun.
 

İçindekiler

Madde 1 – Tanımlar
Madde 2 – Kimliğimiz
Madde 3- Koşullar
Madde 4 – Teklif
Madde 5- Anlaşma
Madde 6- Cayma hakkı
Madde 7 – Cayma durumunda masraflar
Madde 8 – Cayma hakkının hariç tutulması
Madde 9 – Fiyat
Madde 10 – Uygunluk ve garanti
Madde 11 – Teslim ve icra
Madde 12 – Süreli işlemler: süre, iptal ve uzatma
Madde 13 – Ödeme
Madde 14 – Şikayet Prosedürleri
Madde 15 – Anlaşmazlık Durumları
Madde 16 – Ek ve farklı hükümler

 

Madde 1- Tanımlar

Bu koşullarda aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

 1. Yansıma süresi: Tüketicinin cayma hakkını kullanabileceği süreyi;
 2. Tüketici: Bir mesleğin veya işin icrasında faaliyet göstermeyen ve girişimci ile mesafeli sözleşme yapan gerçek kişiyi;
 3. Gün: takvim günü;
 4. Süreli işlem: Teslimat ve/veya satın alma yükümlülüğü zamana yayılmış bir dizi ürün ve/veya hizmete ilişkin mesafeli sözleşme;
 5. Dayanıklı veri taşıyıcı: Tüketicinin veya girişimcinin kişisel olarak kendisine gönderilen bilgileri gelecekte danışmaya ve saklanan bilgilerin değiştirilmeden çoğaltılmasına olanak sağlayacak şekilde saklamasına olanak tanıyan herhangi bir araç.
 6. Cayma hakkı : Tüketicinin mesafeli sözleşmeyi bekleme süresi içinde iptal etme seçeneği;
 7. Model formu: Girişimcinin tüketicinin cayma hakkını kullanmak istediğinde doldurabileceği örnek cayma formu.
 8. Girişimci: Tüketicilere uzaktan ürün ve/veya hizmet sunan gerçek veya tüzel kişi;
 9. Mesafeli sözleşme:  Girişimci tarafından ürün ve/veya hizmetlerin uzaktan satışına yönelik olarak düzenlenen bir sistem çerçevesinde, sözleşmenin imzalanmasına kadar ve bu dahil olmak üzere bir veya daha fazla uzaktan iletişim tekniğinin münhasır olarak kullanıldığı bir sözleşmedir. ;
 10. Uzaktan iletişim teknolojisi: Tüketici ve girişimcinin aynı anda aynı odada bir araya gelmesine gerek kalmadan bir anlaşmanın imzalanması için kullanılabilecek anlamına gelir.
 11. Genel Hüküm ve Koşullar: Girişimcinin mevcut Genel Hüküm ve Koşulları.

Madde 2- Kimliğimiz

Munazzo Fulfillment Bv;
Keizersgracht 482, 1017EG Amsterdam, Hollanda 482
1017EG Amsterdam

Telefon numarası: +31 6 18130250
E-posta adresi: info@carsi24.com
KVK Numarası: 78069971
VAT Numarası: NL861253322B01

 

Madde 3- Koşullar

 1. Bu genel şartlar ve koşullar, girişimciden gelen her teklif ve girişimci ile tüketici arasında yapılan her mesafeli sözleşme ve sipariş için geçerlidir.
 2. Mesafeli sözleşme akdedilmeden önce bu genel şartlar ve koşulların metni tüketiciye sunulacaktır. Bunun makul bir şekilde mümkün olmaması durumunda mesafeli sözleşme yapılmadan önce genel şartlar ve koşulların girişimcide incelenebileceği ve tüketicinin talebi üzerine en kısa sürede ücretsiz olarak gönderileceği belirtilecektir.
 3. Mesafeli sözleşmenin elektronik ortamda akdedilmesi halinde, önceki fıkraya bakılmaksızın ve mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce, işbu genel şartlar ve koşullar metni tüketicinin okuyabileceği şekilde elektronik ortamda tüketicinin kullanımına sunulabilir ve dayanıklı bir veri taşıyıcısında kolayca saklanabilir. Bunun makul bir şekilde mümkün olmaması halinde, mesafeli sözleşme akdedilmeden önce, genel şartlar ve koşulların elektronik ortamda nerede görüntülenebileceği belirtilecek ve tüketicinin talebi üzerine elektronik ortamda veya başka bir şekilde ücretsiz olarak gönderileceği belirtilecektir.
 4. Bu genel şartlar ve koşullara ek olarak belirli ürün veya hizmet şart ve koşullarının da geçerli olması durumunda, ikinci ve üçüncü paragraflar mutatis mutandis olarak geçerli olacaktır ve genel şartlar ve koşullar arasında çelişki olması durumunda tüketiciye her zaman kendisi için en uygun olan hüküm uygulanır.
 5. Bu genel şartlar ve koşullardaki bir veya daha fazla hükmün herhangi bir zamanda tamamen veya kısmen geçersiz ve geçersiz olması veya iptal edilmesi durumunda, sözleşmenin geri kalanı ve bu şartlar ve koşullar yürürlükte kalacak ve söz konusu hüküm derhal karşılıklı olarak değiştirilecektir. Mümkün olduğu kadar orijinaline yakın bir hükümle istişarede bulunulacaktır.
 6. Bu genel hüküm ve koşullarda düzenlenmeyen durumlar, bu genel hüküm ve koşulların ‘ruhuna göre’ değerlendirilmelidir.
 7. Hüküm ve koşullarımızın bir veya daha fazla hükmünün yorumlanması veya içeriğine ilişkin herhangi bir belirsizlik, bu genel hüküm ve koşulların ‘ruhuna uygun’ olarak yorumlanmalıdır.

Madde 4-Teklif

 1. Teklifin sınırlı bir geçerlilik süresi varsa veya şartlara tabi olarak yapılmışsa bu durum teklifte açıkça belirtilecektir.
 2. Teklifin hiçbir yükümlülüğü yoktur. Girişimci teklifi değiştirme ve uyarlama hakkına sahiptir.
 3. Teklif, sunulan ürün ve/veya hizmetlerin tam ve doğru bir açıklamasını içerir. Açıklama, tüketici tarafından teklifin iyi bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak kadar ayrıntılıdır. Girişimci görselleri kullanıyorsa, bunlar sunulan ürün ve/veya hizmetlerin gerçek temsilidir. Teklifteki bariz hatalar girişimciyi bağlamaz.
 4. Teklifteki tüm görseller ve özellikler gösterge niteliğindedir ve tazminat veya sözleşmenin feshedilmesine yol açamaz.
 5. Ürün görselleri sunulan ürünlerin gerçek temsilidir. Girişimci, görüntülenen renklerin ürünlerin gerçek renklerine tam olarak uyduğunu garanti edemez.
 6. Her teklif, tüketicinin teklifin kabul edilmesiyle ilgili hak ve yükümlülüklerin neler olduğunu açıkça anlayacağı bilgileri içerir. Bu özellikle aşağıdakilerle ilgilidir:
  • Vergiler dahil fiyat;
  • Herhangi bir nakliye masrafı;
  • Anlaşmanın nasıl sonuçlanacağı ve bunun için hangi eylemlerin gerekli olduğu;
  • Cayma hakkının geçerli olup olmadığı;
  • Ödeme yöntemi, teslimat ve sözleşmenin ifası;
  • Teklifin kabul süresi veya girişimcinin fiyatı garanti ettiği süre;
  • Uzaktan iletişim için teknolojinin kullanılmasının maliyeti, kullanılan iletişim araçlarına ilişkin normal temel ücretten farklı bir esasa göre hesaplanıyorsa, uzaktan iletişim ücretinin miktarı;
  • Sözleşmenin imzalanmasından sonra arşivlenip arşivlenmediği ve eğer öyleyse tüketicinin buna nerede başvurabileceği;
  • Tüketicinin sözleşmeyi imzalamadan önce sözleşme kapsamında kendisi tarafından sağlanan verileri kontrol edebilmesi ve istenirse geri yükleyebilmesi;
  • Flemenkçe’ye ek olarak anlaşmanın yapılabileceği diğer diller;
  • Girişimcinin sunduğu davranış kuralları ve tüketicinin bu davranış kurallarına elektronik olarak nasıl başvurabileceği;
  • Uzun vadeli bir işlem olması durumunda mesafeli sözleşmenin asgari süresi.

Madde 5- Anlaşma

 1. Sözleşme, 4. paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, teklifin tüketici tarafından kabul edilmesi ve belirlenen şartlara uyulması anında akdedilir.
 2. Tüketici teklifi elektronik ortamda kabul etmişse, girişimci teklifin kabul edildiğini elektronik ortamda derhal teyit edecektir. Bu kabulün mutabakatı girişimci tarafından teyit edilmediği sürece tüketici sözleşmeyi feshedebilir.
 3. Anlaşmanın elektronik ortamda yapılması durumunda girişimci, verilerin elektronik aktarımını güvence altına almak ve güvenli bir web ortamı sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alacaktır. Tüketici elektronik olarak ödeme yapabiliyorsa girişimci uygun güvenlik önlemlerini alacaktır.
 4. Girişimci, yasal çerçeveler dahilinde, tüketicinin ödeme yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceği ve ayrıca mesafeli sözleşmenin sorumlu bir şekilde imzalanması için önemli olan tüm gerçekler ve faktörler hakkında kendisini bilgilendirebilir. Bu incelemeye dayanarak girişimcinin sözleşmeye girmemek için geçerli nedenleri varsa, bir emri veya talebi gerekçeleriyle birlikte reddetme veya icraya özel koşullar ekleme hakkına sahiptir.
 5. Girişimci, ürün veya hizmetle birlikte aşağıdaki bilgileri tüketiciye yazılı olarak veya dayanıklı bir veri taşıyıcı üzerinde tüketicinin erişebileceği şekilde saklanabilecek şekilde gönderecektir:
  • Tüketicinin şikayetlerini iletebileceği girişimci şubesinin ziyaret adresi;
  • Tüketicinin cayma hakkını hangi koşullar ve şekilde kullanabileceği veya cayma hakkının hariç tutulduğuna ilişkin açık bir ifade;
  • Garantiler ve mevcut satış sonrası hizmetler hakkındaki bilgiler;
  • Girişimci bu bilgiyi sözleşmenin imzalanmasından önce tüketiciye vermediği sürece, bu koşulların 4. Maddesinin 3. paragrafında yer alan bilgiler;
  • Sözleşmenin süresi bir yıldan fazla veya süresiz ise sözleşmenin feshedilmesine ilişkin şartlar.
 6. Süreli işlemde bir önceki fıkradaki hüküm yalnızca ilk teslimat için geçerlidir.
 7. Her anlaşma, söz konusu ürünlerin yeterli düzeyde mevcut olması koşuluyla yapılır.

Madde 6- Cayma Hakkı

Ürünleri teslim ederken:

 1. Tüketici, ürün satın alırken 7 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi feshetme seçeneğine sahiptir. Bu yansıma süresi, ürünün tüketici veya tüketici tarafından önceden belirlenen ve girişimciye bildirilen bir temsilci tarafından teslim alınmasından sonraki gün başlar.
 2. İade kargosu tüketiciye aittir.
 3. Soğuma süresi boyunca tüketici ürünü ve ambalajı dikkatli kullanacaktır. Ürünü yalnızca ürünü saklamak isteyip istemediğini değerlendirmek için gerekli olduğu ölçüde ambalajından çıkaracak veya kullanacaktır. Cayma hakkını kullanması durumunda, ürünü girişimcinin sağladığı makul ve açık talimatlara uygun olarak, sağlanan tüm aksesuarlarıyla birlikte ve – makul mümkünse – orijinal haliyle ve ambalajında ​​girişimciye iade edecektir.
 4. Tüketici cayma hakkını kullanmak isterse, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde girişimciye bunu bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bunu model formunu kullanarak veya e-posta gibi başka bir iletişim aracıyla bildirmelidir. Tüketici cayma hakkını kullanmak istediğini belirttikten sonra 7 gün içerisinde ürünü iade etmek zorundadır. Tüketici, teslim edilen malların zamanında iade edildiğini, örneğin sevkiyat belgesiyle kanıtlamak zorundadır.
 5. 2. ve 3. paragraflarda belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra müşteri, cayma hakkını kullanmak istediğini belirtmemişse veya Ürünü girişimciye iade etmediyse satın alma gerçektir.

Hizmet sağlarken:

 1. Tüketici, hizmet sunumunda sözleşmenin imzalandığı günden başlamak üzere en az 7 gün süreyle gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi feshetme seçeneğine sahiptir.

Madde 7- Cayma Durumunda Masraflar

 1. Tüketici cayma hakkını kullandığı takdirde iade masraflarının tamamı kendisine ait olacaktır.
 2. Tüketici bir miktar ödemişse girişimci bu tutarı mümkün olan en kısa sürede, ancak iptalden sonraki 7 gün içinde iade edecektir. Bu, ürünün çevrimiçi perakendeci tarafından zaten geri alınmış olması veya tam iadenin kesin kanıtının sunulabilmesi koşuluna bağlıdır. Tüketicinin başka bir ödeme yöntemine açıkça rızası olmadığı sürece, geri ödemeler tüketicinin kullandığı ödeme yöntemiyle yapılacaktır.
 3. Ürün, tüketicinin dikkatsiz kullanımından dolayı zarar görmüşse, ürünün değerinde meydana gelen azalmalardan tüketici sorumludur.
 4. Girişimci, cayma hakkı ile ilgili yasal olarak gerekli tüm bilgileri sağlamamışsa, tüketici ürünün yıpranmasından sorumlu tutulamaz, bunun satın alma sözleşmesi yapılmadan önce yapılması gerekir.
 1. Cayma hakkını kullanmak için tüketici, girişimcinin teklifle birlikte ve/veya en geç teslimat sırasında verdiği makul ve açık talimatlara uyacaktır.

Madde 8- Cayma Hakkının Hariç Tutulması

 1. Girişimci, paragraf 2 ve 3’te açıklanan ürünler için tüketicinin cayma hakkını hariç tutabilir. Cayma hakkının hariç tutulması, yalnızca girişimcinin bunu teklifte en azından sözleşmeyi imzalamadan önce açıkça belirtmesi durumunda geçerlidir.
 2. Cayma hakkının hariç tutulması yalnızca aşağıdaki ürünler için mümkündür:
  • Girişimci tarafından tüketicinin özelliklerine uygun olarak yaratılan;
  • Doğası gereği açıkça kişisel olan;
  • Doğası gereği iade edilemeyen;
  • Çabuk bozulabilen veya eskiyebilen;
  • Fiyatı, girişimcinin üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı finansal piyasadaki dalgalanmalara tabi olan;
  • Bireysel gazete ve dergiler için;
  • Tüketicinin mührünü kırdığı ses ve görüntü kayıtları ile bilgisayar yazılımları için;
  • Tüketicinin mührünü kırdığı hijyenik ürünler için.
 3. Cayma hakkının hariç tutulması yalnızca aşağıdaki hizmetler için mümkündür:
  • Belirli bir tarihte veya belirli bir dönemde gerçekleştirilecek konaklama, ulaşım, restoran işi veya eğlence faaliyetlerine ilişkin;
  • Soğuma süresi dolmadan tüketicinin açık rızası ile teslimine başlanan;
  • Bahis ve piyangolarla ilgili.

Madde 9- Fiyat

 1. Teklifte belirtilen geçerlilik süresi boyunca, sunulan ürün ve/veya hizmetlerin fiyatları, KDV oranlarındaki değişiklikler sonucu oluşan fiyat değişiklikleri haricinde artırılmayacaktır.
 2. Önceki paragrafa bakılmaksızın girişimci, fiyatları finansal piyasadaki dalgalanmalara tabi olan ve girişimcinin üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı değişken fiyatlı ürün veya hizmetler sunabilir. Bu dalgalanmalara karşı sorumluluk ve belirtilen fiyatların hedef fiyatlar olduğu teklifte belirtilmektedir.
 3. Sözleşmenin imzalanmasından sonraki 3 ay içerisinde fiyat artışlarına ancak yasal düzenleme veya hükümlerden kaynaklanması halinde izin verilmektedir.
 4. Anlaşmanın imzalanmasından sonraki 3 aydan itibaren fiyat artışlarına yalnızca girişimcinin bunu öngörmesi durumunda izin verilir ve:
  • Bunlar yasal düzenlemelerin veya hükümlerin sonucudur;
  • Tüketici, fiyat artışının yürürlüğe girdiği günden itibaren geçerli olmak üzere sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.
 5. Ürün veya hizmet teklifinde belirtilen fiyatlara KDV dahildir.
 6. Tüm fiyatlar baskı ve dizgi hatalarına tabidir. Basım ve yazım hatalarından doğacak sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Baskı ve dizgi hatası durumunda girişimcinin ürünü yanlış fiyatla teslim etme zorunluluğu yoktur.

Madde 10- Uygunluk ve Garanti

 1. Girişimci, ürün ve/veya hizmetlerin sözleşmeye, teklifte belirtilen özelliklere, makul güvenilirlik ve/veya kullanılabilirlik gerekliliklerine ve sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut yasal hükümlere ve/veya hükümet düzenlemelerine uygun olduğunu garanti eder. Anlaşma sağlandığı takdirde girişimci, ürünün normal kullanım dışında uygun olduğunu da garanti eder.
 2. Girişimci, üretici veya ithalatçı tarafından sağlanan garanti, tüketicinin sözleşme kapsamında girişimciye karşı ileri sürebileceği yasal hak ve iddiaları etkilemez.
 3. Yasal garanti tüm ürünler için geçerlidir. Yasal garantinin süresi ürünün niteliğine göre farklılık gösterebilir.
 4. Herhangi bir kusur veya yanlış teslim edilen ürünler, tespitten itibaren 2 ay içerisinde girişimciye yazılı olarak bildirilmelidir.
 5. Aşağıdaki durumlarda garanti geçerli değildir:
  • Tüketicinin teslim edilen ürünleri bizzat tamir etmesi ve/veya düzenlemesi yapması veya üçüncü kişilere tamir ve/veya düzenleme yaptırması;
  • Teslim edilen ürünlerin anormal koşullara maruz kalması veya başka şekilde dikkatsizce işlenmesi veya girişimcinin talimatlarına aykırı olması ve/veya ambalaj üzerinde işlem yapılması;
  • Kusurun tamamen veya kısmen, kullanılan malzemelerin niteliği veya kalitesine ilişkin olarak hükümetin uyguladığı veya uygulayacağı düzenlemelerin bir sonucu olması.

Madde 11- Teslim ve İcra

 1. Girişimci, ürün siparişlerini alırken ve yerine getirirken ve hizmet sağlanmasına yönelik başvuruları değerlendirirken azami özeni gösterecektir.
 2. Teslimat yeri tüketicinin firmaya bildirmiş olduğu adrestir.
 3. Bu maddenin 4. paragrafında belirtilenleri dikkate alarak, şirket, kabul edilen siparişleri hızlı bir şekilde, ancak tüketici daha uzun bir teslimat süresi kabul etmediği sürece en geç 30 gün içinde yerine getirecektir. Teslimatın gecikmesi veya siparişin yerine getirilememesi veya kısmen yerine getirilebilmesi durumunda, bu durum, siparişi verdikten sonra en geç 30 gün içinde tüketiciye bildirilecektir. Bu durumda tüketicinin sözleşmeyi bedelsiz fesih hakkı bulunmaktadır. Tüketicinin tazminat hakkı yoktur.
 4. Tüm teslimat süreleri gösterge niteliğindedir. Tüketici belirtilen sürelerden herhangi bir hak elde edemez. Sürenin aşılması tüketiciye tazminat hakkı vermez.
 5. Bu maddenin 3. paragrafı uyarınca fesih durumunda girişimci, tüketici tarafından ödenen tutarı mümkün olan en kısa sürede, ancak en geç fesihten sonraki 14 gün içinde iade edecektir.
 6. Sipariş edilen bir ürünün teslimatının imkansız olduğu ortaya çıkarsa, girişimci yeni bir ürün sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir. En geç teslimat sırasında, yeni ürünün teslim edileceği açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilecektir. Değiştirilen ürünlerde cayma hakkı hariç tutulamaz. İade nakliyesinin masrafları girişimci tarafından karşılanır.
 7. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, ürünlerin hasar görmesi ve/veya kaybolması riski, tüketiciye veya önceden belirlenen ve girişimciye bildirilen bir temsilciye teslimat anına kadar girişimciye aittir.
 

Madde 12- Süreli İşlemler: Süre, İptal ve Uzatma

İptal

 1. Tüketici, belirsiz bir süre için akdedilen ve ürünlerin (elektrik dahil) veya hizmetlerin düzenli teslimatını kapsayan bir sözleşmeyi, kararlaştırılan iptal kurallarını ve birden fazla olmayan ihbar süresini dikkate alarak istediği zaman feshedebilir. ay.
 2. Tüketici, belirli bir süre için yapılmış olan ve ürünlerin (elektrik dahil) veya hizmetlerin düzenli teslimatını kapsayan bir sözleşmeyi, kararlaştırılan iptal kurallarını ve en az en fazla bir ay ihbar süresi.
 3. Tüketici, önceki paragraflarda belirtilen sözleşmeleri feshedebilir:
  • Herhangi bir zamanda iptal etmek ve belirli bir zamanda veya belirli bir süre içinde iptal etmekle sınırlı olmamak;
  • En azından kendisi tarafından imzalandığı şekilde iptal edin;
  • Her zaman girişimcinin kendisi için kararlaştırdığı bildirim süresiyle iptal edin.

Ekleme

 1. Belirli bir süre için imzalanan ve ürünlerin (elektrik dahil) veya hizmetlerin düzenli teslimatını kapsayan bir anlaşma, belirli bir süre için zımnen uzatılamaz veya yenilenemez.
 2. Önceki fıkraya bakılmaksızın, belirli bir süre için akdedilen ve günlük haberlerin, haftalık gazete ve dergilerin düzenli olarak dağıtılmasını kapsayan bir sözleşme, tüketicinin reddetmesi halinde, üç aya kadar sabit bir süre için zımni olarak uzatılabilir. Bu uzatılmış sözleşmeyi kabul edin. Uzatmayı bir aydan fazla olmayan bir bildirim süresiyle feshedebilir.
 3. Belirli bir süre için akdedilen ve ürün veya hizmetlerin düzenli teslimatını kapsayan bir sözleşme, ancak tüketicinin bir ayı aşmayan bir bildirim süresiyle herhangi bir zamanda iptal edebilmesi durumunda zımni olarak süresiz olarak uzatılabilir ve Sözleşmenin günlük, haber ve haftalık gazete ve dergilerin düzenli ancak ayda bir defadan az dağıtımını kapsaması durumunda, üç ayı aşmayan bir ihbar süresi.
 4. Günlük, haber ve haftalık gazete ve dergilerin tanıtım amaçlı (deneme veya tanıtım aboneliği) düzenli dağıtımına ilişkin sınırlı süreli bir anlaşma zımni olarak sürdürülmez ve deneme veya tanıtım süresinden sonra otomatik olarak sona erer.

Süre

 1. Bir sözleşmenin süresi bir yıldan fazla ise, makullük ve adalet, kararlaştırılan sürenin bitiminden önce fesih yapılmasına engel olmadığı sürece, tüketici bir yıldan sonra herhangi bir zamanda bir ayı geçmeyecek bir ihbar süresiyle sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 13- Ödeme

 1. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüketicinin borçlu olduğu tutarların, 6. maddenin 1. fıkrasında belirtilen yansıtma süresinin başlamasından itibaren 7 iş günü içinde ödenmesi gerekmektedir. Hizmet sunumuna ilişkin sözleşme yapılması halinde, bu süre tüketicinin ödeme tarihinden itibaren başlar.
 2. Tüketici, girişimciye sağlanan veya belirtilen ödeme ayrıntılarındaki herhangi bir yanlışlığı derhal bildirme yükümlülüğüne sahiptir.
 3. Tüketici tarafından ödeme yapılmaması durumunda girişimci, yasal kısıtlamalara bağlı olarak, tüketiciye bildirilen makul masrafları peşin olarak talep etme hakkına sahiptir.

Madde 14- Şikayet Prosedürleri

 1. Girişimcinin yeterince duyurulmuş bir şikayet prosedürü vardır ve şikayeti bu şikayet prosedürüne uygun olarak ele alır.
 2. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin şikâyetlerin, tüketicinin kusurları fark etmesinden itibaren 2 ay içerisinde girişimciye eksiksiz ve açık bir şekilde iletilmesi gerekmektedir.
 3. Girişimciye iletilen şikayetler, alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde cevaplandırılacaktır. Bir şikayetin öngörülebilir şekilde daha uzun bir işlem süresi gerektirmesi halinde, girişimci 7 gün içinde bir alındı ​​bildirimi ve tüketicinin ne zaman daha ayrıntılı bir yanıt bekleyebileceğini belirten bir bildirimle yanıt verecektir.
 4. Şikayetin karşılıklı anlaşmayla çözülememesi durumunda, uyuşmazlık çözümü prosedürüne tabi bir uyuşmazlık ortaya çıkar.
 5. Şikayet durumunda tüketicinin öncelikle girişimciyle iletişime geçmesi gerekir.
 6. Girişimci yazılı olarak aksini belirtmediği sürece şikayet, girişimcinin yükümlülüklerini askıya almaz.
 7. Girişimci tarafından bir şikayetin haklı olduğu tespit edilirse girişimci, teslim edilen ürünleri kendi tercihine göre ücretsiz olarak değiştirecek veya onaracaktır.

Madde 15- Anlaşmazlık Durumları

 1. Girişimci ile tüketici arasındaki bu genel şart ve koşulların geçerli olduğu anlaşmalar yalnızca Hollanda yasalarına tabidir. Tüketici yurtdışında yaşıyor olsa bile.
 2. Het Weens Koopverdrag geçerli değildir.

Madde 16- Ek ve Farklı Hükümler

Bu genel şartlar ve koşullara ek veya farklı hükümler, tüketicinin aleyhine olamaz ve yazılı olarak veya tüketici tarafından erişilebilir bir şekilde dayanıklı bir veri taşıyıcısında saklanabilecek şekilde kaydedilmelidir.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.